Welkom

Algemene voorwaarden | Disclaimer | © 2015 - nijenhuis-projectadvies.nl

Welkom bij Nijenhuis-projectadvies

Nijenhuis-projectadvies biedt op verschillende niveaus in projectorganisaties advies- en ingenieursdiensten aan overheden en het bedrijfsleven.

 

Als zelfstandig ondernemer [ZZP] sta ik garant voor Maatwerk voor infrastructurele uitdagingen.

 

Opdrachtgevers staan met regelmaat voor een dilemma. Projecten kunnen alleen slagen met een multidisciplinaire aanpak. De onderlinge relatie en raakvlakken tussen diverse aspecten en disciplines binnen projecten dienen aaneengeregen te worden om ze tot een goed einde te brengen. Dit geldt voor alle projecten ongeacht hun grootte. De kunst is de juiste man op de juiste positie te plaatsen. Iemand met kennis en ervaring met de complexiteit van projecten en die beschikt over de capaciteit en specialistische kennis om ze te realiseren.

 

Met ruim 25 jaar werkervaring bij diverse ingenieursbureaus en aannemers in binnen- en buitenland, actief bij diverse soorten projecten en ervaring met diverse opdrachtgevers, ben ik in staat om (complexe) binnenstedelijke en grootschalige infrastructurele projecten te begeleiden, te coördineren en de zorg van een opdrachtgever uit handen te nemen.

 

Mijn kracht ligt in mijn vermogen disciplines op meerdere niveaus te binden en de wensen en eisen van de opdrachtgever en de omgeving om te zetten naar mogelijkheden. In projectorganisaties kom ik het beste tot mijn recht als coördinator tussen opdrachtgevende en uitvoerende partij.

Met bekendheid met voorbereiding van infrastructurele projecten, wet- en regelgeving, innovatieve contractvormen, technische expertise en begeleiding van de realisatiefase (directievoering en toezicht) kan Nijenhuis-projectadvies een groot scala aan diensten aanbieden aan opdrachtgevers.

 

Nijenhuis-projectadvies

Schaepmanlaan 23

5344 BA Oss

 

KvK 17269512

 

t +31 6 53 903 775

info@nijenhuis-projectadvies.nl